🌹ᴋᴀᴅᴀɴɢ² ʜɪᴅᴜᴘ ɪɴɪ, sᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ.

🌹ᴀᴘᴀ² ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴀɴᴄᴀɴɢᴋᴀɴ, ʙᴇʟᴏᴍ ᴛᴇɴᴛᴜ ɪᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɴʏᴀᴛᴀ.

🌹ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ, ᴋᴀᴅᴀɴɢ² ᴍᴇɴᴊᴇʟᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪʙᴀ².

🌹ɴᴀᴍᴜɴ ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛɴʏᴀ, ALLAH ᴍᴀʜᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴀᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴀᴋᴅɪʀᴋᴀɴ-NYA.

🌹ᴅɪ sᴇʙᴀʟɪᴋ sᴇᴛɪᴀᴘ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ, ᴘᴜɴʏᴀɪ ᴄᴇʀɪᴛᴀ sᴜᴋᴀ ᴅᴀɴ ʟᴀʀᴀ.

🌹ᴀɴᴅᴀɪ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴀsᴀ ᴜᴊɪᴀɴ ᴋɪᴛᴀ sᴇʙᴇsᴀʀ ᴋᴀᴘᴀʟ, ɪɴɢᴀᴛʟᴀʜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʀᴀʜᴍᴀᴛ ALLAH ɪᴛᴜ sᴇʙᴇsᴀʀ ʟᴀᴜᴛᴀɴ.

🌹ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ sᴀʙᴀʀ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴜɴᴄɪɴʏᴀ.

🌹SAMPAI MASA,
🌹ALLAH ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴛᴇʀᴊᴀɴɢᴋᴀᴜ ᴏʟᴇʜ ᴋɪᴛᴀ.

🌹SAAT ITU,
🌹ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ sᴇᴅᴀʀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ sᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀʟᴜɪ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘʀᴏsᴇs ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ALLAH.

🌹INGATLAH,
🌹ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴅᴀ ALLAH sᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ.
🌹ALLAH ᴛᴀʜᴜ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʀɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ sᴇᴍʙᴜɴʏɪᴋᴀɴ.
🌹ALLAH ᴛᴀʜᴜ ᴀᴅᴀ ᴘᴇᴅɪʜ, ʟᴜᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇsᴇᴅɪʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴋɪᴛᴀ ʟᴜᴀʜᴋᴀɴ.

🌹ʙɪʟᴀ ALLAH ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ sᴜᴋᴀ, ʏᴀᴋɪɴʟᴀʜ ʏᴀɴɢ DIA ᴀᴋᴀɴ ɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ʟᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ sᴀɴɢᴋᴀ².

🌹ᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʜᴀʀᴜs ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀɴʏᴀ.

🌹ᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴛᴀʜᴜ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʜᴀʀᴜs ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ.

🌹DAN,
🌹ᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʜᴀʀᴜs ᴍᴇʟᴇᴘᴀsᴋᴀɴɴʏᴀ.

🌹”ʙᴇғᴏʀᴇ ᴜ ᴀsᴋ ALLAH ᴡʜᴀᴛ ᴜ ᴡᴀɴᴛ, ғɪʀsᴛ ᴛʜᴀɴᴋ ALLAH ғᴏʀ ᴡʜᴀᴛ ᴜ ʜᴀᴠᴇ.”

🌹ᴀɴᴅᴀɪ ᴛᴀᴋ sᴇᴋᴜᴀᴛ ʜᴜᴊᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴜᴋᴀɴ ʟᴀɴɢɪᴛ ᴅᴀɴ ʙᴜᴍɪ, ᴍᴀᴋᴀ ᴊᴀᴅɪʟᴀʜ sᴇʟᴇᴍʙᴜᴛ ᴅᴏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴜᴋᴀɴ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋᴅɪʀ menyatukan iman

🌹syukur ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ᴀᴀᴍɪɪɴ.

Emergency Kit

Just for sharing…. 💌

Masa ku mgupas bawang tdi jari ku luka tkarat pisau. Pisau atu baru ku asah tajam.. 🥵

Apa lagi mcm parut lauk tbalah lah isi jari ku.. Panik ku miggang jari ku yg luka dan labat darah nya..

Read the rest of this entry

AMALAN MUDAH LEPASKAN DIRI DARI SEKSA KUBUR
Ustaz Ahmad Dusuki @Radio IKIM

■💕Jangan sekali-kali tinggalkan alQuran. Ini cara mudah lepaskan diri dari seksaan kubur.

■💕Rumah yg dibacakan alQuran, pada waktu malam rumahnya bercahaya, sehingga dikenali malaikat.

■💕Jika mati orang yg suka baca Quran ini, cahaya di rumahnya akan diangkat ke langit & malaikat-malaikat akan tau, “ooo..mati sudah si pembaca Quran ini, mari kita solatkan rohnya”.

■💕Di dalam kubur, malaikat akan berlemah lembut dgn mayat.

■💕AlQuran akan duduk di dada kita selepas kita selesai dimandi & dikafankan & terus menemani kita di dalam kubur.

■💕Azab kubur bermula sebaik mayat tidak dapat menjawab soalan malaikat.

■💕Sesi soal jawab berlangsung selama 3 hari. Ada riwayat lain kata 7 hari.

■💕Penting 7 hari ini kita mendapat doa dari anak yang soleh supaya hari-hari kita indah di dalam kubur.

■💕Masa mayat duduk kita akan sedar, “ohh…aku dah meninggal dah”.

■💕 Sebelum mati, tolong pastikan sekurang-kurangnya ada alMulk dalam dada kita.

■💕Dalam kubur alQuran akan berkata kepada mayat, aku ini alQuran yg dulu kamu baca dgn suara yang lantang & mendayu.

■💕Aku akan menemani kamu sehinggalah kamu masuk ke syurga.

■💕Lepas tu baru alQuran akan lepaskan mayat kpd dua malaikat yg akan menyoal.

■💕Jgn lupa salawat, cintailah Nabi sepenuh jiwa

🔴Jangan lupa share kalau nota ni bermanfaat.

♥️ Saya share sebab sayang pada orang yang saya kenali..

Runner Parcel Limbang

🌼Minta balikan barang d Shoppe ?
🌼Bguna Runner ambil Parcel d Limbang?
🌼Bguna minta ambilkan Barang d Limbang
🌼Malas menguruskan dokumentasi utk Permit dan Approval pharmacy kesihatan utk parcel Green Market ?

✅Kami bole tolong uruskan. 😊

Kami syarikat berdaftar bole ambilkan parcel biskita.

MC Delivery Services
(Bole cek sama Kementerian JPM utk pengesahan Syarikat berdaftar kami Call 141. )

Biskita bole Guna Nama n Alamat miane;

NOOR AZZAH MUHD @ nama biskita

Alamat:
Lot 381 Taman Kaban Jln Kubong
98700 Limbang
Sarawak Malaysia

Tel: Numbor telepun brunei biskita

==============

INFO DI PERLUKAN:

Nama:
Tracking No:
Nama barang:
Jumlah barang:
Harga belian:
Jenis courier Limbang:

Pssst… jangan send gambar info details atu. Send text as per above please. Thank you.

Jika parcel Green Market hanya perlu passport (pastikan clear dan jelas) send wasap rah Aza. Kami yg uruskan ke kesihatan dan kastam. Kita nda perlu susah2 turun naik k Pharmacy, tinggal tunggu terima/ambil parcel saja once Datang. 😊

TEMPAT MPFREE OF CHARGES

D Hua Ho Tutong
Everyday open
9am-8pm

Atau

D Rumah Lambak
Ikut masa availability runner selalu petang waktu bekerja saja, will update lagi once biskita bjanji mp d sini.

Atau

D Rumah Tutong
Everyday open
7am-9pm

Atau

ANE BERBAYAR

Door to door delivery
Charges ikut tempat
Brunei ($3-$5)
Tutong ($2-$6)
Belait ($5-$10)

===============

HARGA CHARGES PARCEL

Depend Saiz, Berat dan Jenis Barang
$0.50-$99

Wasap directly Aza
Www.wasap.my6737377769

Salam Sabtu

🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷

2⃣0️⃣0️⃣6️⃣2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣

🌹SALAM SABTU🌹

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh Keluargaku,Saudaraku,dan Sahabatku yg drahmati Allah.Salam Tahajjud,Salam Suboh,Salam Dhuha,Selamat Pagi Sabtu……

Alhamdulillah. ..
Aamiin Aamiin. .
Ya Rabbal Aamiin
Ya razaq Ya razaq Ya razaq……..
Bersukur kita pada Allah kerana memberi kita semua berpeluang pada hari ini untuk masih bernyawa dan untuk menikmati rahmat dan nikmat kehidupan di Dunia ini………………..

🌸🌷Ya Allah limpahkan nikmat dan rahmat mu yang ada pada hari ini pada kami semua, hindarkan kami dari segala bala bencana, kesedihan, fitnah dan kemurkaan mu🌷🌸

🌸🌷Ya Allah!!!…
Permudahkan segala urusan kami, perluaskan rezeki kepada kami, isteri dan anak2,sehatkn tubuh badan kami ,panjangkan umur kami serta ahli keluarga kami, sahabat kami dan muslimin dan muslimat semuanya!!!🌸🌷

🌸🌷Ya Allah! Jika rezeki kami berada di atas langit maka turunkan ia, jika berada di dalam laut maka keluarkan ia, jika jauh maka dekatkan lah ia, jika sukar maka mudahkanlah ia, jika haram maka sucikanlah ,jika sedikit maka banyakanlah ia dan limpahkanlah kepada kami rezeki2 seperti mana yang telah engkau limpahkan kepada hamba2 mu yang soleh dengan kemulian, kemurahan & rahmat mu wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ….Ya Allah! Bukakanlah untuk kami pintu2 Kebaikan, pintu2 Keselamatan, pintu2kesihatan, pintu2 Nikmat, pintu2 Keampuan & pintu2 Syurga!!!!….🌷🌸

🌷🌸Ya Allah berikanlah kemulian keberkahan keberkatan Mu ya Allah. …🌷🌸

Aamiin ya Allah. ..
Aamiin ya Rahman. Aamiin ya Rahim. .
Aamiin ya Rabbal. .
Alamiin. ……………..

🌸🌷Laa ila ha ill annta
Subhanaka inni kuuntu min minaaz Zaalimin. 3x.🌸🌷

🌸🌷Rabbana Aatina Fiddunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah (waqina Azabannar) .3x🌸🌷

🌸🌷Wa sallah wa alaa aali sayyidina muhammadin.
Waala alihi wasahbihi wassalam. .
Walham dulillah rabbil Aalamiin. 🌸🌷.

🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷

Apa patut di buat bila dah Corona Virus masuk di Brunei?

  1. covid19 dont survive high temperature. Commonly suhu 26C ke atas will kill it. Jadi dicadangkan expose urself to sunlight dan jgn berkurung di dalam aircond. In case ada potensi jangkitan virus ini, ia boleh mati dgh suhu dimaklumkan.
  2. Jika bermesyuarat/bertemu pls do under open sunlight especially jika team tersebut ada yg maybe selsema (yg kita pun tak tahu dia ada ke tak jangkitan Covid19)
  3. Virus ini saiz nya besar berbanding size virus lain (mencecah 500 micron), jadi apa2 mask memadai. N95 adalah untuk particle bersaiz 0.3 micron ke atas so boleh pakai tetapi tidak semesti nya N95
  4. Di kulit, COVID19 akn bertahan selama 10-12 min sebelum mati, jadi katalah ada org terbersin di depan kita, jgn sentuh muka, pergi basuh tangan dan muka dgn sabun dan pls stay di suhu panas skit. Jgn masuk ke kawasan sejuk. Dalam 20 minit gitulah….it should help inshaAllah
Read the rest of this entry

Benefits of NutraView

NutraView combines scientifically researched levels of 10mg lutein from Marigold flower and 2 mg zeaxanthin from paprika plus other beneficial ingredients such as purple carrot, black tomato, blueberry, grape seed and algal oil to support eye health. Available as liquid in sachets.

Who can benefit from NutraView?

Read the rest of this entry

Benefit of Replenex Passion Fruit Flavor

Get the soothing comfort your joints need after exertion with REPLENEX – a powerful blend of beneficial ingredients that helps cushion joints, rebuild cartilage, and support joint flexibility.

The Natural Way To Reclaim Your Mobility

Replenex helps maintain healthy cartilage and joint function for improved
mobility, while also providing additional cushioning and soothing relief to sore joints.

Replenex Enhances
Cartilage Regeneration

The natural ingredients in Replenex transform nature’s remedies into powerful formulas that help rejuvenate and replenish your joints.


Available in delicious passion fruit flavor, suitable for vegetarians.
.
Who Can Benefit from REPLENEX?
💛People with arthritic symptoms
💛People with joint pain and discomforts
💛People with family history of arthritis
💛Active sports player or gym goers
💛People who are overweight or obese
💛Office workers with sore joints, back pain, stiff shoulders
💛Drivers and sales personnel who are always on the road
.
How to take REPLENEX?
Mix with 200 mL of water or your favourite beverage and stir to dissolve.

Read the rest of this entry

Friends, DO NOT MAKE PLANS TO TRAVEL ABROAD NOW AND FOR THE NEXT NINE TO TWELVE MONTHS. Please Read On To The End :

Friends, DO NOT MAKE PLANS TO TRAVEL ABROAD NOW AND FOR THE NEXT NINE TO TWELVE MONTHS. Please Read On To The End :

The Medical Expert Strongly Advises Against Anyone Planning To Travel Abroad At This Dangerous Time.
Any Plans To Travel Is Definitely Not A Wise Decision In View Of The Very Dangerous Wuhan Virus Worldwide Infection. You Will Certainly Put Yourself At High Risk Of Getting Infected And You Can Also Become A High Risk To Infect Others Outside Your Control.
It Is Best You Seriously Consider Immediately Not To Travel Overseas At Least For Nine To Twelve Months From Today’s Date. After That Time You Can Reassess The Situation. These Are The Main Reasons You Must Not Ignore And Must Not Take it Lightly :

Read the rest of this entry

Apa dia Sei Bella Pure Essence Whitening Multi Berries Drink, kelebihan dan kebaikan?

Sei Bella™️ Pure Essence Whitening Multi-Berries Drink

😘Pengalaman kuasa pemutihan 14 jenis buah beri😍😍😍😍

3 kategori utama bahan untuk meningkatkan cahaya kulit-lebih baik daripada minuman beri lain

Rahsia keindahan tersembunyi dalam polifenol berry. Essence Pure Whitening Multi-Berries Drink mengandungi jumlah senyawa polifenol tertinggi dari beri. Setiap botol adalah seperti sentuhan intipati pemutihan yang sangat pekat.

%d bloggers like this: